Bán sẹo

Vết sẹo trên người "bán" đi thôi!...
Mua về "thương tật": quả may rồi!
Việc kín như bưng ai mà biết
Sẹo làm xấu mặt - "hóa không tồi"!...
Hàng xóm liền kề sao kín được?
Làng giềng kiêng nể chẳng khui thôi!
"Thương binh - xã hội" tên nào vậy?
Bôi nhọ thanh danh cả lũ rồi!...


0 nhận xét:

Đăng nhận xét