Xếp hàng

Trong thời bao cấp xếp hàng
Nhớ mà dậy sớm, hãy mang vật gì
Túi xách hay quyển sổ ghi
Thay người "xí chỗ" ngồi lỳ một nơi
Tìm chỗ thoáng mát xả hơi
Chờ cho đến lượt mình rồi hãy vô
Một buổi cần phải "chạy xô"...
Mua xong đậu phụ, chạy "ồ" hàng rau!
Chậm chân lại phải đứng sau
Nếu hàng dài quá, chắc đâu đến mình
Nghĩ lại mà thấy phát kinh
Một thời bao cấp dân tình nhớ lâu...

Bây giờ tuy cũng chưa giầu
Nhưng cũng đáp ứng nhu cầu người dân
Nói xa cũng phải nói gần:
Vẫn nhiều bức xúc khiến dân nản lòng
Có nhiều "ung nhọt" bên trong
Nói ra cũng thật đau lòng lắm thay!
Làm dở lại nói rằng hay
Hóa ra mặt rạn mày dày làm sao?
Việc gì cũng phải "phong bao"
Thì mới trôi chẩy lẽ nào khen hay?
Nếu không có tiền nót tay
Công việc bỏ mặc ngày ngày khất lân...
Cửa miệng luôn nói vì dân!
Nghe nhiều hóa nhảm, mất dần lòng tin!
Liêm chính đều phải giữ gìn
Việc làm trong sạch - niềm tin mới về! 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét