Nghĩa tình đồng đội

Ngày nay khác xưa nhiều rồi
Nước nhà mở cửa đón mời em vô
Về thăm nơi chốn kinh đô
Chọc trời cao ốc nhấp nhô thị thành
Từ ngày kết thúc chiến tranh
Phận nghèo đeo bám quẩn quanh bên mình
Cậy trông đồng ngũ nghĩa tình
Doanh nhân thành đạt hiển vinh được nhờ
Con bạn một lớp non tơ
Thu xếp công việc vẫn chờ đón vô...
Chẳng ai có "dù" có "ô"
Nghĩa tình đồng đội - bác cô ngại gì?
Tin nhau vững bước mà đi
Cứu mình giúp bạn cũng vì nhau thôi
Đời con ươm lộc nảy chồi
Cuộc sống sẽ ớn đơi ngồi trông ai?
Họ đâu giúp đỡ người ngoài?
Tiền đâu mà chạy van nài làm chi?


0 nhận xét:

Đăng nhận xét