Ông là Mạc Đặng Dung

Võ nghệ cao cường, trí, đức cao
Không màng danh vọng, sống thanh tao
Thương dân, xã tắc thời loạn lạc
Mong muốn thái bình, tránh binh đao
Không ham tửu, sắc, gây bè phái
Bạn, tình trong sáng sẵn đón chào
Biển khơi chài lưới cùng dân chúng
Giang sơn ghi tạc đấng anh hào!8/2008

0 nhận xét:

Đăng nhận xét