Hàng bia tiến sỹ

Dấu tích nghìn năm chẳng bụi mờ
Thấy mà cứ tưởng ngỡ mình mơ
Hàng bia tiến sỹ trên rùa ngủ
Vang vọng hồn xưa vạn ý thơ
Tuyển chọn nhân tài đo trí tuệ
Mọi vùng sỹ tử chớp thời cơ
Đất nước thăng trầm bao biến cố
Còn đây nguyên khí mãi đến giờ06/06

0 nhận xét:

Đăng nhận xét