Ông là Chu Văn An

Học giỏi, đỗ cao được vào chiều
Văn, thơ, tài, đức có bao nhiêu:
Dốc lòng phụng sự cho Tổ Quốc
Gian thần độ kỵ bịa đủ diều...
Lộc hành, tham nhũng nhiều vô kể
Che mặt vua hiền tấu trình điêu
Chán ghét từ quan về dạy học
Viết sớ tâu Vua diệt tiểu yêu...9/4/08

0 nhận xét:

Đăng nhận xét