Dậu đổ, bìm leo

Dậu đổ, bìm leo, chẳng phải chèo
Ngồi yên mà hái, đâu cần leo?
Lá bìm ngọt lịm canh cua nấu
Bữa ăn thanh đạm cảnh nhà nghèo
Khách sạn năm sao, ai người đến?
Gọi vây cá mập, sụn cá heo
Tiền "chùa", của biếu, xe đưa đón...
Bộ sâu cùng giây, "cột" đỡ "kèo"!6/2008

0 nhận xét:

Đăng nhận xét