Đồi trung du

Trung du đắt đỏ, núi xem đồi
Của chung, đồi chọc, nóng quê tôi
Nắng lửa, mưa dầm không cây trái
Vườn cam, bưởi, mít khép lại rồi!
Ngày nay cây trái xanh mầu lá
Bỏ công vui sới - lộc, hưởng thôi!
Ta làm ra của, đâu ai cấm...
Đất nước vào xuân lộc ươm chồi!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét